"To jest Wasz czas i Wasza godzina..."

"To jest Wasz czas i Wasza godzina..."


Z sercami pełnymi wdzięczności wobec Boga i ludzi w WSM Księży Sercanów w Stadnikach świętowaliśmy diamentowy, złoty i srebrny jubileusz kapłaństwa naszych Współbraci Jubilatów.

Przed 60-laty święcenia kapłańskie przyjęli ks. Franciszek Czaja SCJ oraz ks. Józef Piekorz SCJ. Swój złoty jubileusz kapłaństwa przeżywał zaś ks. Zdzisław Kozioł SCJ. Z kolei srebrnymi Jubilatami są: ks. Marek Borzęcki, ks. Sławomir Czulak SCJ, ks. Sławomir Kamiński SCJ, ks. Sławomir Knopik SCJ, ks. Adam Masłowski SCJ, ks. Bogusław Pociask SCJ oraz ks. Andrzej Sudoł SCJ.

Z okazji jubileuszu święceń kapłańskich uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. Zdzisław Kozioł SCJ, zaś homilię wygłosił ks. Jan Strzałka SCJ.

Po homilii Jubilaci odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, zaś w czasie spotkania w auli seminaryjnej podzielili się z nami swoimi wspomnieniami zarówno z czasów formacji przygotowującej ich do kapłaństwa, jak i z tych lat, które Bóg pozwolił im przeżyć w kapłaństwie. Ze szczerego serca dziękowali tym wszystkim, którzy trudzili się nad kształtowaniem ich serca i intelektu w czasie formacji seminaryjnej i uczyli ich stawiania pierwszych kroków w naśladowaniu Chrystusa Dobrego Pasterza i Najwyższego Kapłana.

Zobacz także