"Wysławiam Cię Ojcze..." - święcenia prezbiteratu i diakonatu

"Wysławiam Cię Ojcze..." - święcenia prezbiteratu i diakonatu


15 maja 2021 roku, w przeddzień uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, bp pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus OFM udzielił sakramentu święceń czterem naszym Współbraciom.

W stopniu prezbitera sakrament święceń przyjął dk. Hanadz Launikovich SCJ, zaś na diakonów wyświęceni zostali kl. Uladzislau Chuiko SCJ, kl. Wojciech Olszewski SCJ oraz kl. Valery Pupkevich SCJ.

Podczas uroczystości święceń, w swojej homilii bp Damian zwrócił szczególną uwagę na ważne prawdy, które płyną ze zwróconej do Ojca modlitwy Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.

Pierwszą z nich jest postawa wdzięczności Bogu za dar powołania i wybrania, która w sposób stały powinna towarzyszyć nowowyświęconym w ich codziennej posłudze Słowa i sprawowaniu sakramentów. Bp Damian zaprosił również naszych Współbraci do tego, by byli ludźmi prostymi i pokornymi, gdyż tylko w takich ludziach Jezus znajduje swoje upodobanie, a Ojciec niebieski odkrywa przed nimi najgłębsze tajemnice chrześcijańskiej wiary. W końcu, nasi Współbracia usłyszeli zachętę do tego, by byli ludźmi szczególnie wrażliwymi na biednych, pogardzanych i zepchniętych na margines społeczeństwa. To przede wszystkim do nich zostaną dziś posłani i to właśnie im oraz wszystkim będącym na peryferiach Kościoła powinni głosić ewangelię o miłosiernym Ojcu.

W tych słowach bp Damian jak w pigułce zawarł podstawowe prawdy charyzmatu, którym dzisiaj obdarowani zostali nasi Współbracia. Już jutro łaską otrzymanego sakramentu święceń w stopniu prezbitera podzieli się z nami ks. Henadz Launikovich SCJ, który w kościele parafialnym w Stadnikach odprawi swoją mszę prymicyjną oraz udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.

 

 

 

Zobacz także