Odnowienie miesięczne

Odnowienie miesięczne


Tym razem (16/17 listopada 2017 r.) odnowienie poprowadził dla nas ojciec duchowny z seminarium diecezji rzeszowskiej ks. dr Jan Kulig. Wprowadził ona nas w głębsze rozumienie słów: „dar”, „przyjmuję” oraz „życie”. Na nowo ukazał nam, iż bez umiejętnego dawania i przyjmowania, nie może się zrodzić żadne życie, także to duchowe.

Ks. Jan Kulig pochodzi z parafii Bieździedza. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii Bratkowice (2001 - 2003). Studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2003 - 2007). Obronił doktorat z teologii moralnej w 2008 roku. W latach 2008 - 2010 był prefektem w seminarium. Od 2010 roku ojciec duchowny. Opiekuje się rokiem I, II i IV.  Prowadzi wykłady i seminarium naukowe z teologii moralnej. Jest dyrektorem biblioteki seminaryjnej.

Zobacz także