Poświęcenie Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Poświęcenie Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów Najświętszemu Sercu Pana Jezusa


W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w obecności Współbraci i przedstawicieli Ruchu Sercańskiej Młodzieży oraz Sercańskiej Wspólnoty Świeckich, ks. Prowincjał Wiesław Święch SCJ zawierzył Bożemu Sercu całą Polską Prowincję Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

Uroczyste odczytanie aktu zawierzenia miało miejsce w kościele parafialnym w Stadnikach, w 100. rocznicę poświęcenia Kościoła i Narodu polskiego Sercu Bożemu.

Boskie Serce Wcielonego Słowa, Najświętsze Serce Jezusa! Oto stajemy dziś przed Tobą jako Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Sercanów, aby – w historycznym kontekście obchodów 100-lecia poświęcenia bazyliki Serca Jezusowego w Krakowie oraz zawierzenia Twemu Boskiemu Sercu Kościoła i Ojczyzny – dokonać naszego aktu oddania i poświęcania w duchu przymierza miłości zawartego z Twym Najświętszym Sercem w profesji zakonnej. Świadomi wartości powołania w charyzmacie miłości  i wynagrodzenia, który powierzył nam Czcigodny Sługa Boży o. Leon Jan Dehon, uczestniczymy w zbawczej misji Kościoła zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. (…).

Wpatrując się w Twoje Serce otwarte na krzyżu, poświęcamy i zawierzamy Ci naszą teraźniejszość i przyszłość. Zawierzamy wszystkie wspólnoty i współbraci, którzy z radością realizują swoje powołanie i ofiarnie podejmują wolę Twego Serca w duchu naszego charyzmatu. Zawierzamy też naszych najstarszych współbraci utrudzonych chorobą i podeszłym wiekiem, którzy przez wiele lat kształtowali tożsamość naszej Prowincji, a także tych, którzy przeżywają trudności w życiu zakonnym i kapłańskim. Zawierzamy osoby świeckie związane z naszą prowincją przez prowadzone dzieła, a także naszych dobroczyńców. Poświęcamy Ci wszystkie sektory naszej działalności apostolskiej. Szczególnie zawierzamy Twemu Sercu dar nowych powołań do Prowincji i Zgromadzenia, aby na niwie Pańskiej nie zabrakło apostołów miłości miłosiernej, przebaczającej i jednoczącej z Twym Najświętszym Sercem. (…).

Przyjdź Królestwo Twoje! Amen.

Poświęcenie Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów Najświętszemu Sercu Jezusa

Zobacz także