Zarząd seminarium

Zarząd seminarium


Zarząd seminarium | Klerycy | Wykładowcy

 

ks. dr Leszek Poleszak SCJ

REKTOR SEMINARIUM

rektor.wsm[at]scj.pl

 

ks. mgr Łukasz Grzejda SCJ

MAGISTER KLERYKÓW (I radny)

grzejdascj[at]gmail.com

 

ks. mgr Kazimierz Lewandowski SCJ

PROBOSZCZ (II radny)

lewandowski.scj[at]gmail.com

 

ks. mgr Jacek Kosteczka SCJ

EKONOM (III radny)

ekonom.wsm[at]scj.pl

 

ks. mgr Łukasz Ogórek SCJ

PREFEKT STUDIÓW (IV radny)

prefekt.wsm[at]scj.pl

 

ks. mgr lic. Marek Borzęcki SCJ

OJCIEC DUCHOWNY

mborzecki[at]scj.pl

 

ks. mgr lic. Jacek Szczygieł SCJ

OJCIEC DUCHOWNY

jszczygiel[at]scj.pl

 


Na zdjęciu od lewej: ks. Kazimierz Lewandowski SCJ (proboszcz); ks. Jacek Kosteczka SCJ (ekonom); ks. Łukasz Ogórek SCJ (prefekt studiów); ks. Leszek Poleszak SCJ (rektor seminarium); ks. Robert Ptak SCJ (rektor w latach 2010-2016); ks. Łukasz Grzejda SCJ (magister kleryków); ks. Wiesław Święch SCJ (prowincjał).