Biblioteka

Biblioteka


Biblioteka seminaryjna powstała wraz z rozpoczęciem działalności Studium Teologicznego w Krakowie Płaszowie, a więc w 1956 roku. Zaczęto wtedy gromadzić w domu macierzystym księgozbiór zawierający przede wszystkim literaturę teologiczną i ascetyczną. Wraz z przeniesieniem Studium Teologicznego do Stadnik została przeniesiona tam również biblioteka, w skład której weszły także zbiory Studium Filozoficznego, przeniesionego do Stadnik w 1964 roku.

Specyfika biblioteki seminaryjnej w Stadnikach polega przede wszystkim na gromadzeniu przez nią w miarę kompletnego zbioru dzieł z zakresu kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oprócz tego zawiera ona także główne dzieła z teologii i filozofii oraz podstawowe opracowania z innych dziedzin nauki i kultury.

Obecnie biblioteka składa się z trzech części: magazynu, czytelni (lektorium) i biblioteki ascetycznej. Magazyn główny gromadzi 63 tys. dzieł. Biblioteka zawiera również zbiór czasopism obejmujących 285 tytułów, w tym 80 obcojęzycznych. Ponadto w zbiorach biblioteki znajduje się 685 publikacji zgromadzenia i nowy dział prac naukowych, zawierający 219 opracowań. Czytelnia (lektorium) stanowi osobny księgozbiór, zawierający 6 tys. dzieł dotyczących poszczególnych dyscyplin teologii, filozofii, literatury, nauk ścisłych oraz czasopism. Biblioteka ascetyczna jest zbiorem podręcznym, zawierającym około 1 500 książek z dziedziny ascetyki i duchowości.

Zbiory magazynu i czytelni obsługiwane są przez Centralny Katalog Bibliotek "Fides" – Biblioteka Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów (Biblioteka WSM SCJ Stadniki). 

 

Do nowoczesnego systemu KOHA dotychczas przeniesione zostały bazy: teologia, filozofia, wiedza powszechna, beletrystyka, zgromadzenie i lektorium, które obecnie stanowią jedną całość. Baza prac naukowych i czasopism oczekują jeszcze na konwersję. Korzystanie z katalogów on-line jest możliwe za pośrednictwem FIDES, po zaznaczeniu biblioteki Biblioteka WSM SCJ Stadniki

► PRZEJDŹ DO KATALOGU ONLINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog Biblioteki znajduje się w Centralnym Katalogu Bibliotek FIDES, w systemie Koha.

 

 

 

 

 

 

Biblioteka współpracuje z Katalogiem Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych NUKAT.

 


ADRES KORESPONDENCYJNY

Biblioteka WSM Księży Sercanów

Stadniki 81

32-422 Stadniki

 

TELEFON

+48 (12) 271-15-24 wew. 124

 

E-MAIL

biblwsm(at)scj.pl