Ingres Prowincjała ks. Sławomira Knopika SCJ

Ingres Prowincjała ks. Sławomira Knopika SCJ


8 listopada 2021 roku w sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Krakowie-Płaszowie miał miejsce ingres nowego Prowincjała Polskiej Prowincji Księży Najświętszego Serca Jezusowego – ks. Sławomira Knopika SCJ.

Wraz z nim swoją posługę na rzecz dobra całej naszej sercańskiej rodziny rozpoczął także zarząd prowincji: ks. Witold Januś SCJ – wikariusz prowincjalny; ks. Marek Borzęcki – II radny prowincjalny; ks. Stanisław Gruca SCJ – III radny prowincjalny; ks. Włodzimierz Płatek SCJ – IV radny prowincjalny.

Podczas wspólnie koncelebrowanej Eucharystii nie zabrakło także słów wdzięczności wobec ustępującego Prowincjała – ks. Wiesława Święcha SCJ, oraz wobec jego najbliższych współpracowników. Jak zaznaczył ks. Prowincjał Sławomir Knopik SCJ, był to czas „pięknego przykładu służby, zrozumienia, braterskiej bliskości i rozwoju naszej Prowincji”.

Wdzięczność ma jednak to do siebie, że prosi o więcej… Dlatego też, świadomy współczesnej obojętności, zwątpienia, odstępstwa od wiary, a także kryzysów i odejść z kapłaństwa, nowo mianowany Prowincjał prosił nas w homilii o ponowne zanurzenie się w źródle duchowości Założyciela i naszej Regule Życia oraz o powrót do początku powołania i do pierwotnej gorliwości, które uzdalniają nas do porzucenia wszystkiego dla Jezusa.

By tak się stało, na zakończenie mszy świętej ks. Prowincjał zwrócił się w ufnej modlitwie do św. Józefa, szczególnego Patrona naszego Zgromadzenia. 

Ingres Prowincjała ks. Sławomira Knopika SCJ (8 XI 2021)

Zobacz także